INFO - Pomoc dla głuchoniemych - Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc dla głuchoniemych

INFO

Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

KONTAKT Z URZĘDEM

Komenda Powiatowa Policji

w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka ul. K. Piłata 12

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS):

Numer telefonu ( wiadomość SMS, MMS): do zgłaszania interwencji - Dyżurny KPP w Ostrowi Mazowieckiej

506-890-862 (w godz. 7.30-15.30)

 

797017458  ( całodobowy)

Numer faksu:

 2974-69-249

Adres poczty elektronicznej:

monika.jastrzebska@ra.policja.gov.pl

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

Ø  imię i nazwisko;

Ø  adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość;:

Ø  sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

Ø  wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);

Ø  wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

Ø  wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

Metryczka

Data publikacji 12.10.2012
Data modyfikacji 05.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Brzeziński
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Brzeziński Wydział Kryminalny
Osoba modyfikująca informację:
Monika Jastrzębska
do góry